מדיניות פרטיות

משרד עורכי הדין Mor Legal ("Mor Legal") מכבד את פרטיותם של המשתמשים באתר אינטרנט זה.

מדיניות פרטיות זו מתווה את הצעדים בהם נוקט המשרד לשם הגנה על פרטיותם של המשתמשים והמגבלות החלות במסגרת זו.

באמצעות ההרשמה לאתר שלנו, הכניסה אליו או כל אופן אחר בו הנכם מספקים מרצונכם את פרטיכם האישיים לMor legal  ו', הנכם מקבלים את התנאים וההתניות של מדיניות פרטיות זו ומעניקים את הסכמתכם לשימוש בה.

איסוף פרטים אישיים פרטים אישיים נאספים כאשר משתמשים מספקים פרטים אישיים (כגון שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון) במהלך השימוש באתר אינטרנט זה למטרת רישום וכניסה לאתר, בקשת מידע ושימושים נוספים. המידע אליו מתייחס האמור לעיל יכונה במסמך זה "פרטים אישיים" ו/או "פרטי מעקב".
שימוש בפרטים אישיים. לא נעשה שימוש בפרטים אישיים והם אינם מועברים לצד שלישי, למעט כמתואר במסמך זה. אנו מניחים, על סמך כניסתכם לאתר האינטרנט שלנו או מסירת פרטיכם האישיים, כי הנכם מעוניינים בקבלת מידע נוסף אודות משרדנו והשירותים המוצעים על ידינו. על כן עשוי Mor Legal להשתמש בפרטיכם האישיים אך ורק על מנת (i) לספק לכם שירותים והצעות הזמינים באתר האינטרנט שלנו; (ii) לספק לכם מידע אשר לדעת Mor Legal עשוי לעניין אתכם, כגון עלוני חדשות, עדכונים מודפסים, מבצעים, קמפיינים, חידוש שירותים וחומרים שיווקיים נוספים; או (iii) מענה לשאלות ולבירורים שלכם. 
שימוש בפרטי מעקב. השימוש בפרטי מעקב מתבצע למטרות סטטיסטיות, ניטור ביצועי רשת וניתוח בלבד, במטרה לשפר את היעילות והביצועים של אתר האינטרנט שלנו. איננו מספים את פרטי המעקב לצד שלישי כלשהו ואיננו משתמשים בהם למטרה כלשהי למעט כמוצהר במסמך זה. Mor Legal עשויה להשתמש בטכנולוגיות תקניות כגון קבצי עוגיות (cookies) וכלי HTML אחרים לאיסוף מידע אודות אופן השימוש שלכם באתר האינטרנט או על מנת לתעד כי פתחתם הודעה שיווקית שנשלחה בדוא"ל, למטרות ניתוח בלבד.
עזרו לנו לשמור על הפרטים מדויקים. אנו מבינים את החשיבות בשמירה על רישומים מדויקים. נא עזרו לנו להבטיח כי פרטיכם מדויקים באמצעות יצירת קשר עמנו בכתובת info@mor-legal.com כל אימת שנדרשים שינויים או תיקונים בפרטיכם. 
הנכם רשאים לבקש שינוי או הסרה של פרטיכם האישיים. הנכם רשאים לבקש לשנות את פרטיכם האישיים או לבקש לא לקבל הצעות ומידע נוספים בכל עת באמצעות פנייה ל-info@mor-legal.com.
אנו תומכים ב"זכותכם להישכח". הנכם רשאים לבקש להסיר את פרטיכם האישיים בכל עת באמצעות פנייה ל-info@mor-legal.com.
קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. איננו אחראים לנהלי השמירה על הפרטיות של אתרים אלה.
אבטחת הפרטים שלכם. אנו מייחסים חשיבות עליונה לאבטחת פרטיכם האישיים. הגישה אליהם מוגבלת לעובדי מור ושות' הנדרשים לדעת אותם. 
העברה חוצת-גבולות, עיבוד ואחסון של פרטים אישיים. כמשרד עורכי דין הפועל בישראל, אנו עשויים להעביר את פרטיכם האישיים בישראל ומחוץ לישראל למטרות עיבוד או אחסון פרטיכם האישיים על פי מדיניות זו.
גילוי מידע כנדרש על פי חוק. ייתכן כי ניאלץ לחשוף פרטי מעקב או פרטים אישיים אם נידרש לעשות כן על פי דין חל או צו ממשלתי או שיפוטי תקף על מנת למנוע פעילויות בלתי חוקיות או מזיקות.
שמירת נתונים. אנו נשמור את פרטיכם האישיים רק כל עוד אנו נזדקק להם על מנת לספק לכם את השירותים אותם ביקשתם, לקיים את כל המטרות האחרות המתוארות במדיניות זו ולמטרות חיוניות אחרות כגון קיום התחייבויותינו החוקיות, יישוב מחלוקות, יצירת הגנות משפטיות, ביצוע ביקורות, שמירה על הביטחון, זיהוי ומניעת הונאה וניצול לרעה, אכיפת ההסכמים שלנו וציות לכל החוקים החלים. תקופות השמירה עשויות להשתנות בהתאם לסוג המידע ואופן השימוש בו. תקופות שמירת המידע של Mor Legal מבוססות על קריטריונים הכוללים תקופות שמירה המתחייבות מתוקף החוק, ליטיגציה תלויה ועומדת או פוטנציאלית, זכויות הקניין הרוחני או הבעלות שלנו, דרישות חוזיות, הנחיות או צרכים תפעוליים ואחסון בארכיונים היסטוריים. כאשר לא תזדקק עוד Mor Legal לפרטיכם האישיים ולא תידרש לשמור אותם לצורך קיום התחייבויותינו החוקיות או הרגולטוריות, יישוב מחלוקות ואכיפת ההסכמים שלנו, אנו נסיר אותם מן המערכות שלנו או נבטל את מאפייניהם האישיים כך שלא ניתן יהיה לזהות אתכם.
גילוי מידע כתוצאה מארגון מחדש. ייתכן גם כי Mor Legalתיאלץ לחשוף פרטי מעקב או פרטים אישיים כחלק מארגון מחדש, משינוי מבני או מפעילויות מיזוג של המשרד, ככל שהדבר יידרש לשם השלמתן של פעילויות כאמור.
שינוי המדיניות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תנאיה של מדיניות זו מעת לעת ללא הודעה מוקדמת באמצעות פרסום התנאים המעודכנים באתר האינטרנט.
שאלות. באפשרותכם לפנות אלינו בכל שאלה הנוגעת למדיניות הפרטיות שלנו, בכתובת info@mor-legal.com.
זכויות יוצרים © 2020, עומר מור, עורך דין. כל הזכויות שמורות.