כיצד ניתן לצמצם עלויות יקרות של החלפת ספקים?

אתם עובדים עם מספר ספקי מפתח, והשקעתם הרבה זמן וכסף במציאת אותם ספקים ובתחזוקת ההתקשרות איתם. השקעתם גם הרבה משאבי פיתוח, והרכיבים של אותם ספקים קריטיים למוצר שלכם, והינם חלק בלתי נפרד ממנו.

כעת ההתקשרות עם אחד הספקים עומדת להסתיים, ואתם מבינים שמעבר להפסד בטווח הקצר, מתוכננת לכם השקעת משאבים רבים במציאת ספק חלופי. האם זו גזירה משמים?

בחברת היי טק גלובאלית בה כיהנתי כיועץ משפטי, זיהיתי תלות גדולה של החברה במספר ספקי מפתח, שסיפקו לחברה רכיבים חשובים למוצר שלה.

מעבר לאתגר של הבטחת יכולתם של לקוחות הקצה להמשיך ולהשתמש במוצר החברה גם לאחר סיום ההתקשרות עם הספקים, זיהיתי שהחברה תיאלץ להשקיע כסף רב וזמן יקר במציאת ספקים חלופיים בהמשך, משאבים אשר החברה העדיפה לדחות לעתיד ולפנות לדברים אחרים בהווה.

בניתי מנגנון חכם בהסכמים מול אותם ספקים, שמנתק את התלות של זכות השימוש של לקוחות הקצה בהתקשרות עם הספקים, ועיגנתי מנגנון נוסף שמאריך את יכולתה של החברה להמשיך ולהשתמש ברכיבים גם לאחר סיום ההתקשרות מול הספקים.

התוצאה הייתה הארכת התקופה בה אפשר להשתמש באותם רכיבים, ודחיית המועד לאיתור ספקים חלופיים.

כידוע, תשלום נדחה הוא תשלום נחסך, ובכך סייעתי לחברה לחסוך כסף וזמן יקר.

ביאור 2020-04-17 093705.png