מנכ"ל ויו"ר חברה: ההסכמים מול הלקוחות שלכם ישפרו את ההכנסות שתוכלו להציג,

כבסיס להתנהלות החברה

אחד הנושאים החשובים לכל חברה, בעל מניות ומשקיע, הוא היכולת של החברה להכיר בהכנסות ולהציג אותן. זה הבסיס להצגת הצלחת החברה מול המשקיעים או בעלי המניות. לא משנה התזרים והמזומן, הצגת ההכנסות  היא קריטית לנראות החיצונית של החברה, ולהתקדמות העיסקית שלה.

רוב הסיכויים שעורך הדין שלכם, פחות מעורב בסוגיות הקשורות להכרה בהכנסה בדוחות הכספיים. על נושא זה אחראים בדרך כלל מנהלי הכספים ורואה החשבון של החברה. וכאן בדיוק הבעייה.

 

באחד ההסכמים המהותיים שליוויתי מול לקוח גדול מחו''ל, פנה אליי מנכ''ל החברה והסביר לי כי קיימת חשיבות אסטרטגית לחברה ביכולתה להכיר בהכנסה מהפרויקט במועדים הרלוונטיים. ווידאתי את מבנה ותכולת הפרויקט מול ה-CFO ומול ה-VP of Professional Services, וקבעתי  בהסכם מנגנונים חכמים, שאיפשרו לחברה להכיר בהכנסות בזמן ולהציג אותן בצורה נכונה. לא רק זאת: מנגנונים כאלו הגנו על החברה מלהיזרק מפרויקט במהלך הקמתו, מכיוון שצפינו מראש כל סיכון אפשרי. הפרויקט סייע לחברה לשפר את הכנסותיה בדוחות הכספיים, שיפר את איתנותה הפיננסית ואת יחסיה עם המשקיעים.

agreement.jpg